• Vanitas
 • Artist: Han Zijian
 • Critic: Yang Shuqing
 • Opening: 2020.12.27 / 16:00
 • Duration: 2020.12.27 - 2021.2.28 / 10:00-18:00 Daily Open
 • Address: 2F,Building 13,50 Moganshan Rd.,Shanghai
 • The Hidden Things
 • Artist: Zhang Junrui, Long Bin, Lu Dan, Zhou Yongjie, Zhou Zihan, Huang Fangqi, Li Shudan, Tang Lan
 • Critic: Easy Art
 • Opening: 2020.10.17 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2020.10.17 - 11.27 / 10:00 - 18:00 Daily Open
 • Address: 2F,Building 13,50 Moganshan Rd.,Shanghai
 • Arachne - Zhang Moliu Solo Exhibition
 • Artist: Zhang Moliu
 • Critic: -
 • Opening: 2020.07.18 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2020.07.18 - 09.04 / 10:00 - 18:00 Daily Open
 • Address: ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • Philately: Zhang Jijun Painting Exhibition
 • Artist: Zhang Jijun
 • Critic: Gu Chengfeng
 • Opening: 2019.12.21 16:00-18:00
 • Duration: 2019.12.21-2020.02.14/ 10:00 - 18:00 everyday
 • Address: ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • Grain Field
 • Artist: Pan Xiaorong
 • Critic: Luo Yonjin
 • Opening: 2019.9.21 16:00-18:00
 • Duration: 2019.9.21-10.25 10:00-18:00
 • Address: 2F,Building 13,50 Moganshan Rd.,Shanghai
 • Talking with Being
 • Artist: Jing Yibing
 • Critic: Jing Yibing
 • Opening: 2019.05.18/ 16:00 - 18:00
 • Duration: 2019.05.18-06.14 / 10:00 - 18:00 每天
 • Address: ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • A Small Piece of Nature
 • Artist: Wang Yongliang
 • Critic: Wang Yongliang
 • Opening: 2019.04.07/ 16:00 - 18:00
 • Duration: 2019.04.07-05.05/ 10:00 - 18:00 每天
 • Address: ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • Hans Mes Sculpture Exhibition
 • Artist: Hans Mes
 • Critic: Hans Mes
 • Opening: 2018.10.27/ 16:00 - 18:00
 • Duration: 2018.10.27-12.07/ 10:00 - 18:00 everyday
 • Address: ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • Deja Vu_Sun Hongbin Solo Exhibition
 • Artist: Sun Hongbin
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2018.03.31 / 16:00
 • Duration: 2018.03.31-05.11
 • Address: ANART 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • The Origin of Mind
 • Artist: Su Jiaxi
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2017.12.02/16:00-18:00
 • Duration: 2017.12.02-2018.01.19/10:00-18:00
 • Address: ANART 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • My GodⅡ
 • Artist: Qiu Minye
 • Critic: Fanlin
 • Opening: 2017.09.23
 • Duration: 2017.09.09-2017.11.04
 • Address: OFOTO Gallery. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • Bogdan Konopka
 • Artist: Bogdan Konopka
 • Critic: Curator: Alain Jullien
 • Opening: 2016.09.10 / 16:00 - 19:00
 • Duration: 2016.09.10 - 10.21 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • Sylvie Denet Multimedia Art Exhibition
 • Artist: Sylvie Denet
 • Critic: Alain Jullien
 • Opening: 2016.07.09 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2016.07.09 - 08.26 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • COLD MEMORY - Zhang Moliu Solo Exhibition
 • Artist: Zhang Moliu
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2016.05.07 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2016.05.07 - 07.01 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • LOOKS - Art Exhibition
 • Artist: Cao Yingbin, Pan Tao, Zhang Hua, Zhang Yang, Zhang Moliu, Zhu Cunwei
 • Critic: -
 • Opening: 2015.11.21 / 16:00
 • Duration: 2015.11.21 – 2016.01.29 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • WATER - Art Exhibition
 • Artist: Cao Xin, Chai Yiming, Dong Wensheng, Guo Peng, Han Lei, Han Zijian, Hong Lei, Luo Yongjin, Shen Ye, Su Jiaxi, Wang Yabin, Zhang Moliu, Zhu Bing
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2015.07.18 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2015.07.18 - 2015.09.04 / 10:00 - 18:00, Daily
 • Address: OFOTO&ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • STANDSTILL - Guo Peng Artwork Exhibition
 • Artist: Guo Peng
 • Critic: Monica Dematté
 • Opening: 2014.09.06 / 16:00
 • Duration: 2014.09.06 - 2014.10.17 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • FACEBOOK – Cao Xin Painting Exhibition
 • Artist: Cao Xin
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2014.03.01 / 16:00
 • Duration: 2014.03.01 - 2014.04.11 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • EDEN - Chen Yun Painting Exhibition
 • Artist: Chen Yun
 • Critic: Zhang Qing
 • Opening: 2013.09.21 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2013.09.21 - 2013.09.13 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai
 • AN ART AND SEVEN ARTISTS - Painting Exhibition
 • Artist: Cao Yingbin, Han Dong, Li Jie, Li Dongyuan, Sylvie Denet, Wu Yuntie, Zhang Jijun
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2013. 07. 20 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2013.07. 20 - 2013. 09.13 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • MIND WORK – Han Dong Painting Exhibition
 • Artist: Han Dong
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 - 18:00 / 15. 09. 2012
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 15. 09. 2012 – 16. 11. 2012
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • SUNBATH Art Exhibition
 • Artist: Cao Yingbin, Chen Yun, Guo Peng, Han Dong, Li Dongyuan, Li Jie, Pan Tao, Sylvie Denet, Wang Yabin, Wang Zhongjie, Xu Zhe, Zhang Jijun
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 – 19:00 / 24.03.2012
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 24.03.2012 – 11.05.2012
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • CONTOURS OF THE EVERYDAY
 • Artist: Li Jie
 • Critic: Monica Dematté
 • Opening: 16:00 - 18:00 / 23.04.2011
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 24.04.2011 - 27.05.2011
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • LOST HORIZON
 • Artist: Xu Zhe
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 16:00 – 18:00 / 15.01.2011
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 16.01.2011 – 22.04.2011 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • STALKER Painting Exhibition
 • Artist: Li Dongyuan
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 18:00 – 20:00 / 17.10.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 18.10.2010 – 03.12.2010 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • PSYCHOLOGICAL SCENERY Painting Exhibition
 • Artist: Sylvie Denet
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 16:00 – 19:00 / 07.08.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 08.08.2010 – 10.09.2010 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • WEDNESDAY GIFTS Painting Exhibition
 • Artist: Pan Tao
 • Critic: Monica Dematté
 • Opening: 16:00 – 19:00 / 29.05.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 30.05.2010 – 02.07.2010 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • EVERYDAY LIFE - Painting Exhibition
 • Artist: Cao Yingbin
 • Critic: Huang Bin
 • Opening: 16:00 – 19:00 / 03.20.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 21.03.2010 – 23.04.2010 Daily
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.
 • TRUE TO ONESELF Painting Exhibition
 • Artist: Wang Zhongjie
 • Critic: Curator: Monica Dematté
 • Opening: 16:00 - 19:00 / 12.19.2009
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 12.20.2009 - 01.22.2009
 • Address: ANART. 2F, Building 13, M50, Shanghai.